Izvod iz Deklaracije...

UVOD

ILIRSKA ZORA je politička organizacija-pokret slobodno udruženih članova, koji djeluju radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u ovoj Programskoj deklaraciji. Pokret je osnovan na tradiciji ilirske i drugih nacionalnih kultura, civilizacija i europskih parlamentarnih demokracija koje su na razne načine doticale duhovni i politički prostor Ilirika. Nastanak stranke uvjetovan je potrebom ravnopravnog uključivanja građana u tekuća i buduća privredna, duhovna i politička zbivanja u ovom prostoru, odnosno u prostorima današnjih država nastalih na Ilirskom historijskom prostoru.

Cilj Ilirske Zore je da svojim djelovanjem, u sklopu višestranačkog sistema u svim novonastalim državama regiona, podstiče i razvija sve posebnosti i bogatstvo Ilirika kao entiteta oblikovanog na osebujnom etničkom, političkom i kulturnom bogatstvu i posebnosti. U realizaciji ovih načela Programska deklaracija Pokreta konkretizira se kroz zalaganje Pokreta, uvijek isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje zadanih zadataka i ciljeva.

Zato, mi dole potpisani članovi inicjativnog odbora Osnivačkog Sabora Pokreta Ilirska Zora izjavljujemo:

O LIBERALIZMU

Osnovno načelo u konstituiranju političkog sistema za koje se Ilirska Zora zalaže je liberalizam. Jedino zajednica temeljena na liberalnom načelu građanskog suvereniteta može dosljedno sprovesti podjelu vlasti, osigurati neovisnost sudstva i vladavinu prava. Ovi uvjeti su neophodni za osiguranje nepovredivosti sfere ljudskih prava i individualnih sloboda. Ilirska Zora se zalaže za načelo građanskog suvereniteta jer ono omogućuje očuvanje dobrih odnosa i tolerancije među svim etničkim grupama koje nastanjuju historijski Ilirski prostor. Stranka se zalaže za nacionalnu, vjersku i spolnu ravnopravnost svih građana ovog prostora.

Nacionalnu diskriminaciju građana smatra anakronom sa stajališta organizacije i funkcioniranja suvremenog civiliziranog društva. Građani ovog prostora su u svom dosadašnjem življenju postigli dobre odnose pa bi svako nacionalno isticanje, sa bilo koje strane, dovelo do narušavanja tih odnosa. Ilirska Zora će se zalagati da sačuva dobre odnose, tolerantnost i harmoniju življenja među svim etničkim grupama koje nastanjuju Ilirski historijski prostor, kako bi ubuduće građani ovog prostora bili pošteđeni nemilih etničkih potresa. Masovna iseljavanja u davnoj i nedavnoj prošlosti, zbog nacionalističkih i ideoloških razloga, uvijek su imala za posljedicu materijalno i duhovno nazadovanje ovog područja. Ilirska Zora se zalaže za puno poštivanje temeljnih sloboda i prava čovjeka-slobode mišljenja govora, javnog istupanja i udruživanja u političke i druge zajednice. Posebno će se boriti za slobodu štampe i svih medija radi potrebe formiranja demokratske javnosti.

O ILIRIZMU

Ilirik je višekulturna, viševjerska i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Iliriku rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u Ilirskoj plurietničkoj autohtonosti. Ilirizam je svijest o pripadnosti ilirskog stanovništva Balkana zajedničkoj višekulturnoj realnosti Ilirika. Ilirizam predstavlja specifičnu svijest pripadnosti koja se odnosi na procese identifikacije balkanskog čovjeka sa zajedničkim teritorijem i povijesnom sudbinom. Ilirizam izražava kompleksno kulturno nasljedstvo historijske ilirske teritorije i njenih kulturnih realnosti, koje se odnose na ilirsku, ilirsko-latinsku, ilirsko-slavensku, ilirsko-germansku, ilirsko-bizantsku i ilirsko-osmansku kulturu. Odnosi se na kulturno nasljedstvo ilirskog prostora, koje se temelji na složenosti lokalnih kultura, pretežno dijalektalnih, a koje se nalaze na geo-političkim marginama pojedinih nacionalnih prostora. Ilirizam kao svijest o pripadnosti karakterizira autohtono stanovništvo Ilirika, a na nivou višeetične autohtonosti izražava cjelovitost Ilirika kao geografsku i višeetičnu regiju, jedinstvenu i nedjeljivu. Iliri se identificiraju manifestirajući bošnjačku, srpsku, hrvatsku, albansku, bugarsku, makedonsku, rumunjsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i ilirsku etničku pripadnost. Svojstvenost etno-kulturnih obilježja Ilirske historijske teritorije čini kulturni habitat našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i kulturnog razvitka Ilirika.

DEKLARACIJA ČLANA ILIRSKOG FRONTA

 

Ja kao Illyrian/Ilir

Nasilju se aktivno suprotstavljam afirmirajući mirovne i nenasilne sadržaje naših tradicija. Zato ja kao pojedinac, član Ilirske Zore izjavljujem:

 

Zalažem se za pravdu, ljubav, mir i očuvanje svega stvorenog!

 

Moj izraz poštovanja prema životu je odricanje od nasilja,

Zalažem se za aktivno nenasilje u osobnom i društvenom djelovanju.

Zauzimaću se za oprost i pomirenje. »Želim oprostiti i primiti oproštenje”.

 

Na stjecištima društvenih sukoba i počinjenog nasilja zalažem se za pomirenje bivših ilirskih plemena kao nekadašnjih strana u sukobu, jer mi je važno ozdravljenje zajednice u kojoj živim.

 

Uključujem se u izgradnju mira i društvenu promjenu tamo gdje živim i aktivan sam u društvu, mojoj vjerskoj ili kulturnoj zajednici i mojoj obitelji, jer mir nije događaj, nego proces.

 

Trudim se živjeti životom čovjeka čija su domoljubna, moralna I miroljubiva načela vidljiva u ponašanju.

 

Zalažem se za solidarnost i skladan suživot pojedinaca, grupa, plemena, zajednica i naroda, različitih svjetonazora i vjerskih uvjerenja.

 

Aktivno ću se boriti za svoj prosperitet i bolju budućnost svoju, moje porodice, zajednice i države!

 

Ilir / Illyrian

 

 

_____________________________________

 

Zato…

 

Ilirska Zora okuplja sve progresivne pojedince koji prihvataju naše ciljeve i program i koji žele korjenite promjene u društvu. Mi smo pokret koji okuplja omladinu, obične, radne i poštene ljude, seljake, obespravljene građane, intelektualce i sve one koji žele istinske promjene u našem društvu. To je program svih onih koji ne vide bolje sutra u ovakvim političkim i ekonomskim okolnostima u našoj historijskoj regiji. Ovo je revolucija, revolucija za bolje sutra, prosperitet pojedinca i zajednice, borba za osobna i druga prava i priključenje ujedinjene ilirske regije, ujedinjenoj Europi! U Ilirsku zoru! Pridružite nam se! Samo zajedno možemo promijeniti stanje....Ilirska Zora je za korak naprijed!

PROGRAMSKA DEKLARACIJA I CILJEVI

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now